Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 78792

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 70299

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 65489

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 58873

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 80580

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38169

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 72623

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 30339

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 25267

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 53978

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości rolnej niezabudowanej - działka nr 599/3, nr KW 57205

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości rolnej niezabudowanej - działka nr 602, nr KW 57351

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 28640

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 65030

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 81237

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wieczystego użytkowania nr KW 56073

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 83657

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13462

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 21167

Obwieszczenie o pierwszej licytacji użytkowania wieczystego nieruchomości nr KW 43924

Obwieszczenie o pierwszej licytacji użytkowania wieczystego nieruchomości nr KW 55707

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 51887

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 17592

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 25267

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 23917

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 64000

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 38279

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 28910

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej nr KW 2371

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 18960

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 76055

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 77041

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 77042

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53978

Obwieszczenie o drugiej licytacji ułamkowej części ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości nr KW 83817

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 7480

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 59667

Obwieszczenie o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65489

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 56843

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 40377

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 18879

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 39182

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 16242

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13280

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 33855

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 62227

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 14309

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 54843

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 20885

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 58055

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 45030

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 69980

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 76055

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej nr KW 49442

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 28910

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38279

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 37572

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13461

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 9000

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 69044

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65489

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53254

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 14885

Obwieszczenie o drugiej licytacji 1/2 udziału nieruchomości nr KW 56762

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53255

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 18879

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53256


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 15.05.2019
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 28.12.2018
Dokument oglądany razy: 2244
17.08.2019 // kalisz.sr.gov.pl/bip