Zamówienia publiczne

1/ZP/2018 – Świadczenie profesjonalnej ochrony fizycznej i mienia w budynku oraz posesji Sądu Rejonowego w Kaliszu, zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a.

Ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do Regulaminu - oświadczenie Wykonawcy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Wzór umowy

Załącznik nr 8 do umowy - wzór oświadczenia dotyczącego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do Regulaminu - wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (usługi ochrony)

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (usługi ochrony)

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (usługi ochrony) 13-11-2018

Informacja o udzieleniu zamówienia (usługi ochrony)


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019r

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r.

Informacja z sesji otwarcia ofert na usługę ochrony


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 26.02.2019
Podpisał: Michał Sradomski
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 14905
21.11.2019 // kalisz.sr.gov.pl/bip