Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę do internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której umieszczono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, posiada konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadający bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadający profil zaufany. Standard bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu opisany jest w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

Certum, www.certum.pl

Sigillum, www.sigillum.pl

Szafir, www.kir.pl

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Kaliszu została udostępniona obywatelom pod adresem:

epuap.gov.pl


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 15.05.2017
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 15.05.2017
Dokument oglądany razy: 5106
27.09.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip