Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Baza podmiotów i instytucji świadczących usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Baza teleadresowa podmiotów , którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego w 2015 roku.

Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie wielkopolskim.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie

Instytucje samorządowe udzielające pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie województwo wielkopolskie.

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie województwa wielkopolskiego

baza organizacji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

baza podm.udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

baza programy korekcyjno edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2014

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2014r


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 27.06.2016
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 04.03.2015
Dokument oglądany razy: 2267
18.11.2018 // kalisz.sr.gov.pl/bip