Dane teleadresowe

 Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy w Kaliszu urzęduje
w poniedziałek w godzinach: 7.15 - 18.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.15 - 15.15
Wydziały przyjmują interesantów:
poniedziałek 8.45 - 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.45 - 15.00
przerwa w czasie przyjęć interesantów
w godzinach 11.15 - 11.30

Dane teleadresowe

Sąd Rejonowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
tel. 62  76-57-700
fax 62  76-57-783
administracja@kalisz.sr.gov.pl  

Punkt Obsługi Interesantów

Sąd Rejonowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
tel. 62 76-57-926

Punkt czynny jest w godzinach: 7.30 - 15.00
poi@kalisz.sr.gov.pl

Informacje w sprawach należących do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezp. Społ. oraz V Wydziału Gospodarczego udziela Biuro podawcze znajdujące się w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a

tel. 62 76 57 861

Biuro Podawcze


Sąd Rejonowy w Kaliszu
Al. Wolności 13

godziny urzędowania
7.30 do 15.00

Znaki opłaty sądowej można nabyć
w Bufecie lub na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Opłaty sądowe (wpisy sądowe, grzywny, koszty) można uiszczać bez dodatkowych opłat w Urzędzie Pocztowym przy Al. Wolności 7 w Kaliszu

Sąd Rejonowy w Kaliszu
ul. Asnyka 56a

godziny urzędowania
7.30 do 15.00

REGON: 000323938
NIP: 618-16-07-239


Konta Bankowe

Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe,
odpisy z CI KRS oraz CI KW):

NBP O/O Poznań

77 1010 1469 0030 8522 3100 0000

SWIFT NBPLPLPW

Depozyty, wadia,, poręczenia majątkowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

87 1130 1017 0021 1001 7290 0004

Zaliczki sądowe /np. na biegłego/

Bank Gospodarstwa Krajowego

94 1130 1033 0018 8149 9220 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)

Bank Gospodarstwa Krajowego

93 1130 1088 0018 8149 9220 0007


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 25.02.2016
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 02.11.2011
Dokument oglądany razy: 455820
26.09.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip