Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Informacje ogólne

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.


Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

  Poradnik dla pełnomocnika zawodowego

  Poradnik dla powoda

  Poradnik dla pozwanego

Broszura - protokół elektroniczny

Broszura - elektroniczne postępowanie upominawcze


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 25.07.2013
Podpisał: Mariusz Stanecki
Dokument z dnia: 25.07.2013
Dokument oglądany razy: 7597
26.10.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip