Aktualności

         Uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 25 lutego do 2 marca 2012r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

         Podczas tegorocznych obchodów  Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dyżury te będą odbywały się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13.

         Ponadto w Sądzie Rejonowym w Kaliszu  uruchomione zostaną punkty konsultacyjne dla ofiar przestępstw, gdzie dyżury pełnić będą kuratorzy sądowi.

Budynek sądu przy Al. Wolności 13 – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach  Karnych:

 

  • 25 lutego 2013r. – kuratorzy zawodowi:

             Sylwia Grodzka - pokój nr 235, tel. 62  765  77  71

             Tomasz Kowalski - pokój nr 235, tel. 62  765  77  71

             Anna Nowak        - pokój nr 351, tel. 62  765  77  32

             Andrzej Nowak     - pokój nr 235, tel. 62/ 7657771

              Maciej Skalski      - pokój nr 235, tel. 62/7657858

  • 26 lutego 2013r. – kuratorzy zawodowi:

              Sylwia Grodzka    - pokój nr 235, tel. 62/ 7657771

              Monika Woźniczak Stasiecka  - pokój nr. 235, tel. 62/ 7657848

              Anna Zdunek      - pokój nr. 351, tel. 62/ 7657744

  • 27 lutego 2013r. – kuratorzy zawodowi:

              Barbara Hudak     - pokój nr. 235, tel. 62/ 7657848

              Arleta Kwiecińska  - pokój nr. 235, tel.62/7 657858

  • 28 lutego 2013r. – kuratorzy zawodowi:

              Magdalena Góral  - pokój nr. 352, tel. 62/ 7657757

              Tomasz Kowalski  - pokój nr. 235, tel. 62/ 7657771

  • 1 marca 2013r. – kurator zawodowy:

              Agata Drużbiak - pokój nr. 352, tel. 62/ 7657757

                                                    Dyżury w godzinach od 1300 do 1500

Budynek sądu przy ul. A. Asnyka 56a – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich:

 

  • 25 lutego 2013r. - kurator specjalista Henryka Wilinkiewicz,  pokój nr. 17, tel, 62/ 7657976
  • 26 lutego 2013r. - kurator zawodowy Beata Piekielna,  pokój nr. 19, tel. 62/ 7657835
  • 27 lutego 2013r. - kurator specjalista Urszula Kornacka-Ratajczyk, pokój nr. 19, tel. 62/ 7657835
  • 28 lutego 2013r. - kurator specjalista Barbara Czarkowska, pokój nr. 17,  tel. 62/ 7657976
  • 1 marca 2013r. - kurator specjalista Eliza Marszałek-Biedka, pokój nr. 19, tel. 62/ 7657835

                                                     Dyżury w godzinach od 1200 do 1400

 

Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

 

 

 

 

 

 


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 19.02.2013
Podpisał: Mariusz Stanecki
Dokument z dnia: 15.02.2012
Dokument oglądany razy: 3195
10.08.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip