Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 22523 (działka nr 78/5)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 22523 (działka nr 289/1)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 22523 (działka nr 26/5)

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW NKW: KZ1A/00027861/6

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 60492

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 82899

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 44927

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65187

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 29614

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13514

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 2778

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 14195

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 70882

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości NKW: KZ1A/00034428/1

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 41328

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wieczystego użytkowania nr KW 42960

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 37559

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 48729

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 61294

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 82297

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 37555

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 59667

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 53978

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 00044500

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 13492

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 87971

Zawiadomienie dłużnika o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 87971

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 79951

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 33871

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW KZ1A/00016242/1

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW KZ1A/00027861/6

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 27265

Oświadczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości zapisanych: KW KZ1A/00063208/5, KW KZ1A/00063832/8, KW KZ1A/00062921/2, KW KZ1A/00063089/4, KW KZ1A/00031307/6

Oświadczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości zapisanej w KW KZ1A/00005632/2

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 61760

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr NKW: KZ1A/00035998/4

Obwieszczenie o drugiej licytacji 1/6 udziału w nieruchomości NKW: KZ1A/00030413/5

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości nr KW 59118

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości nr KW 67668

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65098

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 62581

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 46865

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 00044500

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 61757

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 31339

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 23917

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38198 (działki nr 728 i 729)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38198 (działka nr 476)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38198 (działka nr 137)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38198 (działki nr 196/1 i 196/2)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38198 (działka nr 136)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38198 (działka nr 646)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38198 (działka nr 477)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13806 (działka nr 89)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13806 (działka nr 42)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13806 (działka nr 43)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 85825

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 18879

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 25732

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 41

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 51877

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego nr KW KZ1A/00070069/0

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW KZ1A/00042435/9

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW KZ1A/00042746/5

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW KZ1A/00081237/9

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW KZ1A/00073676/9

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW KZ1A/00034428/1

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 80506

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW KZ1A/00061013/7

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 57351

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 302 dz. nr 99

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 302 dz. nr 74

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 11402

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 16242

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 24835

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 57351

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 57205

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 16226

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 9475

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38279

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 24790

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 41286

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 81935

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 39749

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o zakończeniu opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 35998

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 59340

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 32476

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 37128

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 60984

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 24829 (działka nr 19)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 24829 (działka nr 24)

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 80544

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 31339

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 79951

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 80039

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości (lokalu mieszkalnego) nr KW 70011

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 9000

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 67168

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 57445

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 29045

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 29296

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 40795

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 80727

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 49123

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 62581

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 5824

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 46865

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 62581

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 16992

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13492 dz. nr 182 i 193

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 40571

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13492 dz. nr 126 i 127

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13492 dz. nr 318

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 53978

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 10809 (sprostowanie)

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 50459

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 80039

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 60984

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości (działka nr 24) nr KW 24829

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości (działka nr 19) nr KW 24829

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 5824

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 00044500

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 23917

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 34428

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 9000

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 57445

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 67168

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 50459

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 7771

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 16226

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 4975

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 57221

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 35998

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 81237

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 25826

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65098

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 302 dz. nr 99

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 302 dz. nr 74

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 10809

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 24790

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38279

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW KZ1A/00061013/7

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 86027

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 57764

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr KW 67351

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 52346

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 80039

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 82297

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 43149

Obwieszczenie o zakończeniu opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 63074

Obwieszczenie o zakończeniu opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 72490

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 14278

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 68135

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 10088

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 10088

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 17970

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 57205 (działka nr 599/38)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 57351 (działka nr 602)

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 82977

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 81237

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 2371

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 11402

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 37644

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 61294

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 89148

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 62581

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 46865

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 45712

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 58101

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 82293

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 8301

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr KW 91982

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 37555

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 68586

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 10809

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 68558

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 17592

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 80506

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 15567

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 78792

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 4234

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 15567

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 50459

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65145

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 33516

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 2778

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 58387

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 76055

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej nr KW 57482

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 61294

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wieczystego użytkowania nr KW 61013

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 67168

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 41051

Obwieszczenie o pierwszej licytacji 1/6 udziału w nieruchomości nr KW: KZ1A/00030413/5

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 57445

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW 13462

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW 83657

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 63074

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 72490

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 52996

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 14002

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 82293

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 33516

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 58101

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 30339

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 61224

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 14278

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 80580

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 57886

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 68558

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 7480

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 61294

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 2371

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 42790

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 41051

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 42165

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 34028

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 39182

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 37654

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 78792

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 70299

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 65489

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 58873

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 80580

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38169

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 72623

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 30339

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 25267

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 53978

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości rolnej niezabudowanej - działka nr 599/3, nr KW 57205

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości rolnej niezabudowanej - działka nr 602, nr KW 57351

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 28640

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 65030

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 81237

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wieczystego użytkowania nr KW 56073

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 83657

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13462

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 21167

Obwieszczenie o pierwszej licytacji użytkowania wieczystego nieruchomości nr KW 43924

Obwieszczenie o pierwszej licytacji użytkowania wieczystego nieruchomości nr KW 55707

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 51887

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 17592

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 25267

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 23917

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 64000

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 38279

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 28910

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej nr KW 2371

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 18960

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 76055

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 77041

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 77042

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53978

Obwieszczenie o drugiej licytacji ułamkowej części ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości nr KW 83817

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 7480

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 59667

Obwieszczenie o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65489

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 56843

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 40377

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 18879

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 39182

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 16242

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13280

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 33855

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 62227

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 14309

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 54843

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 20885

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 58055

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 45030

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 69980

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości nr KW 76055

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej nr KW 49442

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 28910

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 38279

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 37572

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 13461

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 9000

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 69044

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 65489

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53254

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 14885

Obwieszczenie o drugiej licytacji 1/2 udziału nieruchomości nr KW 56762

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53255

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 18879

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 53256


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 20.11.2020
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 28.12.2018
Dokument oglądany razy: 8678
3.12.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip