Monitor Sądowy i Gospodarczy

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

W Sądzie Rejonowym w Kaliszu, ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, p.103 znajduje się punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Godziny urzędowania:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-11.15 i 11.30-14.00

Tel. 62 76 57 787 (punkt Monitora Sądowego i Gospodarczego)

email: msig@kalisz.sr.gov.pl

Formularze dotyczące Monitora Sadowego i Gospodarczego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

OPŁATY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

Opłatę można uiścić na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych.

Opłatę tą ustala się na podstawie ilości znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe, i odstępy pomiędzy wyrazami. Opłata za jeden znak wykosi 0,70 zł. Kwota za ogłoszenie nie może być mniejsza niż 60 zł

(Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1957)

1.Wysokość opłaty za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 złotych. Opłaty pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.

2.Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w punkcie 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) jest stała i wynosi 500 złotych.

3.Opłata za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków licząc po 0,70 zł. za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%. Opłaty za ogłoszenie wpisu, o którym mowa w punkcie 2 i 3 pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 12.11.2020
Podpisał: Daniel Komorowski
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 93
4.12.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip