Zamówienia publiczne

2/ZP/20 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, a także monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w archiwum sądowym w budynku przy ul. Kilińskiego 13.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843)

Ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do Regulaminu - oświadczenie Wykonawcy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Wzór umowy

Załącznik nr 6 do Regulaminu - wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 8 do umowy - wzór oświadczenia dotyczącego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (wersja edytowalna)


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Michał Sradomski
Dokument z dnia: 16.10.2020
Dokument oglądany razy: 17884
26.11.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip