Informacja Statystyczna

Dane statystyczne I połowa 2020 r

1. Sprawozdanie MS 1 w sprawach cywilnych (pobierz)
2. Sprawozdanie MS 10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (pobierz)
3. Sprawozdanie MS 11 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pobierz)
4. Sprawozdanie MS 16 w sprawach rodzinnych i nieletnich (pobierz)
5. Sprawozdanie MS 19 w sprawach gospodarczych (pobierz)
6. Sprawozdanie MS 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (pobierz)
7. Sprawozdanie MS 20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (pobierz)
8. Sprawozdanie MS 40 z działalności kuratorskiej służby sądowej (pobierz)
9. Sprawozdanie MS 5 w sprawach karnych i wykroczeniowych (pobierz)
10. Sprawozdanie MS 6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (pobierz)
11. Sprawozdanie MS 7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (pobierz)


Dane statystyczne za 2018 r

1. Sprawozdanie MS 1r w sprawach cywilnych (pobierz)
2. Sprawozdanie MS 10r z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (pobierz)
3. Sprawozdanie MS 11-12r z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pobierz)
4. Sprawozdanie MS 16-18 w sprawach rodzinnych i nieletnich (pobierz)
5. Sprawozdanie MS 19r w sprawach gospodarczych (pobierz)
6. Sprawozdanie MS 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (pobierz)
7. Sprawozdanie MS 20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (pobierz)
8. Sprawozdanie MS 40r z działalności kuratorskiej służby sądowej (pobierz)
9. Sprawozdanie MS 5r w sprawach karnych i wykroczeniowych (pobierz)
10. Sprawozdanie MS 62r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (pobierz)
11. Sprawozdanie MS 7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (pobierz)
12. Sprawozdanie MS-Kom23 z czynności komorniczych (pobierz)


Dane statystyczne za 2017 r

1. Sprawozdanie MS 1 w sprawach cywilnych (pobierz)
2. Sprawozdanie MS 10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (pobierz)
3. Sprawozdanie MS 11 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pobierz)
4. Sprawozdanie MS 16 w sprawach rodzinnych i nieletnich (pobierz)
5. Sprawozdanie MS 19 w sprawach gospodarczych (pobierz)
6. Sprawozdanie MS 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (pobierz)
7. Sprawozdanie MS 20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (pobierz)
8. Sprawozdanie MS 40 z działalności kuratorskiej służby sądowej (pobierz)
9. Sprawozdanie MS 5 w sprawach karnych i wykroczeniowych (pobierz)
10. Sprawozdanie MS 6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (pobierz)
11. Sprawozdanie MS 7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (pobierz)


Dane statystyczne I połowa 2017 r

1. Sprawozdanie MS 1 w sprawach cywilnych (pobierz)
2. Sprawozdanie MS 10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (pobierz)
3. Sprawozdanie MS 11 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych(pobierz)
4. Sprawozdanie MS 16 w sprawach rodzinnych i nieletnich (pobierz)
5. Sprawozdanie MS 19 w sprawach gospodarczych (pobierz)
6. Sprawozdanie MS 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (pobierz)
7. Sprawozdanie MS 20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (pobierz)
8. Sprawozdanie MS 40 z działalności kuratorskiej służby sądowej (pobierz)
9. Sprawozdanie MS 5 w sprawach karnych i wykroczeniowych (pobierz)
10. Sprawozdanie MS 6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (pobierz)
11. Sprawozdanie MS 7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (pobierz)


Dane statystyczne za 2016 r

1. Sprawozdanie MS 1 w sprawach cywilnych (pobierz)
2. Sprawozdanie MS 10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (pobierz)
3. Sprawozdanie MS 11 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pobierz)
4. Sprawozdanie MS 16 w sprawach rodzinnych i nieletnich (pobierz)
5. Sprawozdanie MS 19 w sprawach gospodarczych (pobierz)
6. Sprawozdanie MS 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (pobierz)
7. Sprawozdanie MS 20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (pobierz)
8. Sprawozdanie MS 40 z działalności kuratorskiej służby sądowej (pobierz)
9. Sprawozdanie MS 5 w sprawach karnych i wykroczeniowych (pobierz)
10. Sprawozdanie MS 6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (pobierz)
11. Sprawozdanie MS 7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (pobierz)


Dane statystyczne I połowa 2016 r

1. Sprawozdanie MS 1 w sprawach cywilnych (pobierz)
2. Sprawozdanie MS 10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (pobierz)
3. Sprawozdanie MS 11 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych(pobierz)
4. Sprawozdanie MS 16 w sprawach rodzinnych i nieletnich (pobierz)
5. Sprawozdanie MS 19 w sprawach gospodarczych (pobierz)
6. Sprawozdanie MS 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (pobierz)
7. Sprawozdanie MS 20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (pobierz)
8. Sprawozdanie MS 40 z działalności kuratorskiej służby sądowej (pobierz)
9. Sprawozdanie MS 5 w sprawach karnych i wykroczeniowych (pobierz)
10. Sprawozdanie MS 6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (pobierz)
11. Sprawozdanie MS 7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (pobierz)


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Piotr Atłas
Dokument z dnia: 30.04.2017
Dokument oglądany razy: 2820
30.11.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip