Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi Zarządzeniem nr 13 z 29 września 2020 roku powołał koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Łodzi a Dyrektorami sądów apelacji łódzkiej, Koordynator realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów apelacji – w tym w Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności
Szymon Arkuszewski
tel. 42 68 50 662,
e-mail: dostepnosc@lodz.sa.gov.pl


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 07.10.2020
Podpisał: Anna Kantek
Dokument z dnia: 07.10.2020
Dokument oglądany razy: 84
31.10.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip