Portal Orzeczeń

Model udostępniania orzeczeń sądowych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Orzeczeń kreuje zupełnie nowe narzędzie wspierająca funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Powszechny dostęp do treści orzeczeń sądowych stanowi nieocenione źródło wiedzy dla każdego obywatela. Pełni on niewątpliwie funkcję prewencyjną. Zestawienie modelu indywidualnego i konkretnego z abstrakcyjnie ukształtowanym wzorcem na tle podobnych stanów faktycznych umożliwia kształtowanie stosunków prawnych zgodnie z powszechnie przyjętą interpretacją przepisów prawnych. Wśród niewątpliwych korzyści tak zbudowanego modelu można także docelowo wyróżnić ujednolicenie orzecznictwa, co zapewnia niewątpliwie pewność obrotu, a także zapewnienie szerokiej kontroli społecznej nad prawidłowością i legalnością procesów zachodzących w toku postępowania, ale także docelowo ujednolicenie linii orzeczniczej, podniesienie świadomości prawnej obywateli i przedsiębiorców, kształtowanie kultury prawnej oraz stabilizację porządku prawnego przez sprawne korygowanie błędnie sformułowanych regulacji oraz niwelowanie luk prawnych.


Ważnym aspektem jest jednak zrównoważanie relacji pomiędzy prawem do prywatności a prawem do informacji publicznej. W tym celu zostały wypracowane standardy anonimizacji, których celem jest zapewnienie należytej ochrony dóbr osobistych uczestników postępowania. W efekcie wszelkie informacje, które mogłyby obejmować swoją treścią dane osobowe, bądź określać miejsce zdarzenia, lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiały zidentyfikowanie poszczególnych osób lub sprawy jako takiej, poddawane są procesowi anonimizacji. Zautomatyzowanie anonimizacji umożliwia publikację orzeczeń na szeroką skalę, bowiem w przeciwieństwie do czynności dokonywanych ręcznie nie wymaga ona tak dużego zaangażowania po stronie osoby za to odpowiedzialnej. Proces anonimizacji realizowany w ramach Portalu opiera się na zaawansowanej technologii wykorzystującej rozmaite metody złożonej analizy tekstu.

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:

http://orzeczenia.kalisz.sr.gov.pl

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kaliszu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kaliszu


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 16.09.2020
Podpisał: Daniel Komorowski
Dokument z dnia: 23.02.2016
Dokument oglądany razy: 9577
26.09.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip