Zamówienia publiczne

1/ZP/2020 - Roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu przy Al. Wolności 13

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

SIWZ SR Kalisz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót SR Kalisz

Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiOR SR Kalisz

Załączniki Nr 3-7 do SIWZ (Wersja edytowalna)

Załącznik Nr 8 do SIWZ - projekt umowy


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 31.07.2020
Podpisał: Michał Sradomski
Dokument z dnia: 31.07.2020
Dokument oglądany razy: 17435
15.08.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip