Podstawa prawna

Status prawny:
Sąd Rejonowy w Kaliszu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Działającą na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r, (Dz.U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 t.j.). Sąd Rejonowy w Kaliszu stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa.
Sąd Rejonowy w Kaliszu - utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości z 31.05.1975r. ( Dz. U. Nr.18, poz.99).
Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o:
- Ustawę z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 t.j.) ,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1141),
- Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2019., poz. 138),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznania przez nich spraw (Dz.U. 2018, poz. 2548 ze zm.)
W zakresie realizacji zadań publicznych sąd działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j.)
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1476)


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 23.07.2020
Podpisał: Piotr Atłas
Dokument z dnia: 23.07.2020
Dokument oglądany razy: 264
26.11.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip