Zamówienia publiczne

Świadczenie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zaproszenie do składania ofert i opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - lista urządzeń drukujących i kopiujących

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Protokół dotyczący otrzymanych w postępowaniu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (usługi druku)


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 28.04.2020
Podpisał: Michał Sradomski
Dokument z dnia: 13.03.2020
Dokument oglądany razy: 17104
5.06.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip