Dane teleadresowe

WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA WIRUSA COVID-19

Odwołane wokandy

Szczegółowe informacje w zarządzeniach:

Zarządzenie A-0220-10/2020 Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie A-0220-11/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie A-0220-12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie A-0220-13/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 marca 2020 r.

Komunikat z dnia 13 marca 2020 r.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi


Zarządzenie A-0159-18/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 marca 2020 r. – wyciąg

na podstawie art. 1 i n. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374), art. 22 i n. ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 – t.j. ze zm.) i art. 22 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 202.365 – t.j. ze zm.) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu:
- przyjmuje się jako podstawową formę kontaktowania się interesantów z Sądem drogę mailową i telefoniczną (szczegółowe dane kontaktowe - telefon, fax, e-mail - znajdują się w zakładce Struktura organizacyjna)
- ograniczanie ruchu interesantów w sądzie poprzez kontrolowane wpuszczanie i wypuszczanie z budynku pojedynczych lub ograniczonej liczby osób jednocześnie wraz ze wskazaniem potrzeby zachowania pomiędzy interesariuszami wymaganej odległości


W okresie od dnia 16 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. Sąd Rejonowy w Kaliszu urzęduje w każdy poniedziałek do godziny 15:15.


Sąd Rejonowy w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w przypadku kłopotów z uzyskaniem połączenia z Biurem Obsługi Interesantów można kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z sekretariatami Wydziałów (szczegółowe dane kontaktowe - telefon, fax, e-mail - znajdują się w zakładce Struktura organizacyjna – Wydziały).


Zarządzenie A-0220-15/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 marca 2020 r.

na podstawie art. 1 i n. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374), art. 22 i n. ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 – t.j. ze zm.) i art. 22 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 202.365 – t.j. ze zm.) wprowadzam zmiany w funkcjonowaniu Biur Podawczych Sądu Rejonowego w Kaliszu i ustalam, iż od dnia 18 marca 2020 r. czynności Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Kaliszu będą wykonywane jedynie w Budynku przy ul. Aleja Wolności 13.

 Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy w Kaliszu urzęduje
w poniedziałek w godzinach: 7.15 - 18.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.15 - 15.15
Wydziały przyjmują interesantów:
poniedziałek 8.45 - 18.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.45 - 15.00
przerwa w czasie przyjęć interesantów
w godzinach 11.15 - 11.30

Dane teleadresowe

Sąd Rejonowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
fax 62  59-77-280
administracja@kalisz.sr.gov.pl  

Biuro Obsługi Interesantów

Sąd Rejonowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz

Biuro czynne jest w godzinach: 7.30 - 15.00
przerwa 11.15 do 11.30
boi@kalisz.sr.gov.pl

tel. 62 76-57-926
tel. 62 76-57-861

Czytelnia Akt czynna jest w godzinach 7.30 - 14.30
z tym, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym do godz. 14.00
przerwa 11.15 - 11.30
tel. 62 765-77-24
adres e-mail - czytelnia@kalisz.sr.gov.pl

Biuro Podawcze


Sąd Rejonowy w Kaliszu
Al. Wolności 13


godziny urzędowania
7.30 do 15.00

przerwa 11.15 do 11.30Sąd Rejonowy w Kaliszu
ul. Asnyka 56a

Z dniem 24.11.2016 r. ulegają zmianie godziny urzędowania
7.30 do 14:45

Znaki opłaty sądowej można nabyć
w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kaliszu w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kaliszu w godzinach 7.30 do 14.00.

Zawiesza się sprzedaż znaków opłaty sądowej do odwołania.

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 300, 398, 770, 914, 1293) o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.)

Użytkownicy zgłaszają wszelkie usterki, zastrzeżenia i uwagi w zakresie funkcjonowania, bądź wnioski w zakresie usprawnienia systemów obsługujących proces obiegu znaków opłaty sądowej na adres e-mail: administracja@kalisz.sr.gov.pl

Opłaty sądowe (wpisy sądowe, grzywny, koszty) można uiszczać bez dodatkowych opłat w Urzędzie Pocztowym przy Al. Wolności 7 w Kaliszu

REGON: 000323938
NIP: 618-16-07-239


Konta Bankowe

Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe,
odpisy z CI KRS oraz CI KW):

NBP O/O Poznań

77 1010 1469 0030 8522 3100 0000

SWIFT NBPLPLPW

Depozyty, wadia,, poręczenia majątkowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

87 1130 1017 0021 1001 7290 0004

Zaliczki sądowe /np. na biegłego/

Bank Gospodarstwa Krajowego

94 1130 1033 0018 8149 9220 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)

Bank Gospodarstwa Krajowego

93 1130 1088 0018 8149 9220 0007


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 18.03.2020
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 02.11.2011
Dokument oglądany razy: 862978
26.11.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip