Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Wykaz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2018 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2018 r.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2018 r.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku

Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w 2018 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejest placówek udzielających tymczasowego schronienia 2017

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2017

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2017 roku

Baza instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych (aktualizacja 2017)

Wykaz podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Rejestr noclegownie - tymczasowe schronienie

Rejestr specjalistycznego poradnictwa

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Baza podmiotów i instytucji świadczących usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Baza teleadresowa podmiotów , którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego w 2015 roku.

Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie wielkopolskim.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie

Instytucje samorządowe udzielające pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie województwo wielkopolskie.

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie województwa wielkopolskiego

baza organizacji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

baza podm.udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

baza programy korekcyjno edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2014

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2014r


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 31.01.2020
Podpisał: Danuta Staciwo
Dokument z dnia: 04.03.2015
Dokument oglądany razy: 3889
29.05.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip