Zamówienia publiczne

Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Kaliszu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Informacja o przedmiocie zamówienia dla Oferentów

Załącznik nr 1 - SRKALISZ_T050101010_KOMP_STACJONARNY

Załącznik nr 2 - SRKALISZ_T050404008_MONITOR

Załącznik nr 3 - SRKALISZ_T050201011_KOMP_PRZENOŚNY

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO

Pytania i odpowiedzi


2/ZP/2019 - Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej, mienia w budynku oraz posesji Sądu Rejonowego w Kaliszu, zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a.

Ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do Regulaminu - oświadczenie Wykonawcy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Wzór umowy

Załącznik nr 8 do umowy - wzór oświadczenia dotyczącego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 do Regulaminu - wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO

Protokół z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Usługa ochrony)


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019r


Opublikował: Mariusz Stanecki
Publikacja dnia: 08.11.2019
Podpisał: Michał Sradomski
Dokument z dnia: 08.11.2019
Dokument oglądany razy: 16093
9.07.2020 // kalisz.sr.gov.pl/bip